Portretrecht

Portretrecht

Team: 

Portretrecht

Tijdens activiteiten van K. Zandhoven S.K., of activiteiten waaraan K. Zandhoven S.K. meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan activiteiten van de K. Zandhoven S.K. betekent dat u toestemming verleent dat K. Zandhoven S.K. deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website, tijdschriften en folders, publiceert.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. K. Zandhoven S.K. zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.

admin login - © 2018 - website met liefde gemaakt door Yves Van Laer.