Clubvisie

Doelstellingen

1)Onze jeugdspelers zo goed mogelijk opleiden en vormen
-Elke trainer heeft een opleidingsplan ter beschikking waarop een aantal doelstellingen geformuleerd worden per categorie.
-We hanteren een aantal pedagogische principes.
-Er is een lijst met een aantal gedragscodes die de rode draad vormen in het opleidingsproces.

2)Een stabiel kader verder uitbouwen en werk maken van de permanente vorming van de trainers en afgevaardigden.
-  4 keer per seizoen vergaderen we met de jeugd en worden er bepaalde thema’s besproken.

3)Een positief imago uitstralen zodat spelers en medewerkers aangemoedigd worden om bij onze club te komen en te blijven.
-  “Houding” en fair play van / bij spelers , begeleiders , supporters.
-  Organisatie van een krokus stage.
-  Mogelijkheid tot aankoop trainingspak van de club.
-  Organiseren van jeugdtornooien.
-  Deelname aan een internationaal tornooi voor U15.

4)Het bestuur van de club moet rekening houden met de verantwoordelijken van de jeugd bij de aanstelling van trainers voor eerste ploeg en reserveren.
-  Jeugdcoördinator = lid van dagelijks bestuur.
-  Jeugdcoördinator = lid van raad van bestuur.
-  Jeugdcoördinator = lid van sportcommissie .

5) Minimum 10 van de 15 spelers op het wedstrijdblad van eerste ploeg en reserveren moeten “eigen” spelers zijn.
-  “eigen spelers” = in de gemeente wonen of afkomstig zijn uit de gemeente, gehuwd met iemand uit de gemeente , bij de jeugd gespeeld hebben.

    Bij de taak als “opleider” houden de trainers en begeleiders rekening met  de volgende pedagogische principes:

a)   Voetbal als middel , opvoeding als doel :
     
- We beseffen dat onze sociale rol niet te onderschatten is.
Het bijbrengen van respect en discipline maakt echt wel deel uit van het takenpakket van de trainer en begeleiders.
Vandaar een gedragscode voor al onze spelers.
Jullie ouders moeten worden betrokken en geïnformeert.
Er moeten afspraken gemaakt worden.
Jullie mogen en moeten supporteren maar moeten weten dat de trainer de coach is.

b)  Wij geven het voorbeeld :

-    Wat wil je dat de kinderen doen als volwassenen het goede voorbeeld
      nog niet kunnen geven.
      Vandaar dat er een gedragscode is voor de begeleiders.

c)  Kinderen zijn het belangrijkst :

-    Niet de trainer , niet het resultaat van de wedstrijd primeren.
-    Gekwetste spelers of zieke spelers horen niet te spelen.
-    Studie’s primeren : niet komen trainen omwille van studies kan geen aanleiding geven tot sanctie’s

d)  Kinderen zijn geen minivolwassenen.

-    We laten kinderen voetbal spelen.
-    We leren vaardigheden aan in overeenstemming met het niveau en de leeftijd van het kind.
-    Een duiveltjesploeg is geen mini uitgave van de eerste ploeg.

e)  Iedere speler van de ploeg is belangrijk :

-    Spelgelegenheid voor iedereen is belangrijk.
      We streven ernaar dat iedere speler minstens een halve wedstrijd gespeeld heeft en zorgen ervoor dat het niet altijd dezelfde zijn die minder spelen.
-   We proberen te anticiperen op pestgedrag

f)  Kinderen mogen fouten maken :

-   Geen enkele speler wordt beter van negatieve kritiek alleen.
-   Creëer een positieve sfeer , straal positief enthousiasme uit.

g) Zonder fun geen “vorming”

-   Het moet leuk zijn om te komen voetballen. 
     Zonder plezier volgt snel ontmoediging.

h) Leren winnen , maar kunnen verliezen : 

-   We spelen altijd om te winnen maar niet ten koste van .......

-   “CHAMPIONITIS” is eigenlijk een “ziekte” in het vormingsproces van de 
      club.
                               

CLUBVISIE

   K.Zandhoven.SK wil in Zandhoven en zijn deelgemeente meisjes en jongens , jong en oud van straat houden en hen een sportief alternatief bieden.
   K.Zandhoven.SK wil jongeren aanmoedigen om met sport bezig te zijn en draagt de spreuk : 

Een gezonde geest in een gezond lichaam hoog in het vaandel !!!

 

 

admin login - © 2018 - website met liefde gemaakt door Yves Van Laer.